Siste skoledag før jul torsdag 21. desember

Dato
21. desember 2023
Tid
8:00 - 16:00
Sted
Jåttå vgs