Elevundersøkelsen 2020 - Informasjon til foresatte

Årets elevundersøkelse gjennomføres i ukene 48 til 51. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt av skolen, fylkeskommunen og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. 

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten

Elevundersøkelsen - Informasjon til foresatte

Til toppen