Ledige stillinger skoleåret 2021-2022

For skoleåret 2021-2022 har vi 3 ledige stillinger som skal dekke fagene norsk, engelsk og samfunnsfag, og 1 ledig stilling som skal dekke fagene matematikk og naturfag.

Jåttå videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring. Skolen har 900 elever og 220 ansatte, med god buss- og togforbindelse i nærområdet. 

Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø. Vårt læringssyn er at læring skjer gjennom deltakende kunnskapsutvikling, og at alle elever gjennom samhandling med andre mennesker kan lære og ha fremgang.

Undervisningsstillinger norsk, engelsk og samfunnsfag:

Norsk, engelsk og samfunnsfag

Undervisningsstilling matematikk og naturfag:

Matematikk og naturfag

Til toppen