Møte om russetiden

Rogaland fylkeskommune v/fylkesordfører og fylkesvaraordfører inviterer til foreldre-/foresattmøte om russetiden. Onsdag 4. desember kl. 19.00-20.30 på Gand videregående skole.

TEMA: HVORDAN GJØRE RUSSETIDEN TIL EN GOD TID FOR ALLE?

PROGRAM:

· Fylkesordfører Marianne Chesak

· Fylkesdirektør opplæring Joar Loland

· Om russefeiring v/representant fra politiet, Håvard Driveklepp Høyland

· Erfaringsrapport russen 2019, Anette Frøyland politiet, Klara Øverland UIS

· Russ, rus og helse v/helsesjukepleier

· Våre erfaringer, hva kan foreldre gjøre v/Uteseksjonen, Thomas Stensland

· Appell v/russe- og visepresident for Bryne vgs, Regina Sele, Magnhild Ege Lode

· Oppsummering, leder av Opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal

Til toppen