Smittevernregler - delvis åpning av skolebygg

27. april åpnes skolebyggene for Vg2/3 elever på yrkesfag. Elevene som skal møte på skolen får direkte beskjed av kontaktlærer om tidspunkt og opplegg. Ledelsen på Jåttå vgs er ansvarlig for å ivareta smittevern, hygiene og renhold knyttet til covid-19 viruset. Dette notatet er et sammendrag av veilederen Udir gav ut 20.4.2020 og gir føringer tilpasset Jåttå vgs.

Udir sitt skriv finner du her

De 3 hovedpilarene for å forhindre spredning av covid-19 er

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hygiene
  • Redusere kontakt mellom personer

Elever og ansatte skal ikke møte på skolen dersom de har luftveissymptomer, bekreftet smitte av covid-19, eller er i karantene fordi de har hatt nærkontakt med personer som har bekreftet covid-19. Dersom elever eller ansatte får symptomer på luftveisinfeksjon i løpet av skoledagen skal de transporteres hjem på en sikker måte. Man skal da ikke bruke offentlig transport.

Et viktig hygienetiltak er god håndvask med såpe. Vask hendene ofte og grundig i minst 20 sekunder. Du skal alltid vaske hendene når du kommer inn i skolebygget. I løpet av dagen er det selvsagt med håndvask før og etter måltid, etter toalettbesøk, etter hosting/nysing, og ved skitne hender. Det vil være håndsprit tilgjengelig der håndvask ikke er mulig.

Skoledagen organiseres slik at større grupper ikke skal være samlet. Hold en avstand på minst 1 meter. Bidra selv til å ivareta dette, og vær særlig på vakt der vi har flaskehalser som kantine, inngangspartier, inn og ut av rom, fellesområder, og i pauser.

I kantinen kan man ikke bruke kontanter, og det er merket hvor man skal oppholde seg og sitte. Spisebord rengjøres etter hvert bruk.

Det er strenge rutiner for renhold, og utsatte områder renholdes flere ganger daglig. Hver enkelt kan i tillegg bidra ved å vaske kontaktflater i klasserom, verksteder og lignende. Felles utstyr skal rengjøres mellom hvert bruk.

Begrens offentlig transport til og fra skolen dersom det er mulig. Ved bruk av offentlig transport må du holde avstand til andre.

I tillegg til dette skrivet er det utarbeidet rutiner tilpasset de ulike utdannings-programmene og arenaer der elevene får sin opplæring.

Å ivareta smittevern, hygiene og renhold er et felles ansvar for alle på Jåttå vgs.

Til toppen