Undervisningsstillinger på Bygg- og anleggsteknikk

På utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk har vi 2 ledige undervisningsstillinger fra 01.08.2022. 

Bygg og anleggsteknikk på Jåttå har 160 elever fordelt på ulike trinn og programområder.

Vi har 5 VG1 klasser, 3 VG2 tømrer klasser, 1.5 VG2 rørlegger klasser og 0.5 klasse på VG2 med Klima, energi og miljøteknikk. I tillegg 1 klasse med grunnkompetanse i liten gruppe. 

Les mer om stillingene og søk via vårt rekrutteringssystem Webcruiter:

Fast undervisningsstilling (100%) fra 01.08.2022 

Vikariat undervisningsstilling (inntil 100 %) fra 01.08.2022 

Søknadsfrist: 03.04.2022.

Til toppen