Vaksinering av 16- og 17-åringer

Det vil bli vaksinering av 16- og 17-åringer på Jåttå vgs mandag 6.9 til onsdag 8.9. Klassene møter ved IKT-kontoret til oppsatt tidspunkt - se oppslag på elevinfo (teams). Vaksinetilbudet er for alle som er født i 2004 og 2005. De under 16 må ha samtykke fra begge foresatte før de kan få vaksinen.

Informasjon fra Stavanger kommunes hjemmeside: Vaksinetilbudet går til alle som er født i 2004 og 2005 som går på videregående skole i Stavanger, uavhengig av hjemkommune. 

Unge som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foresatte før de kan få vaksinen. Her finner du samtykkeskjema

De som kan bes registrere seg i ReMin før vaksinering. Det er også mulig å registrere seg før vaksinering på skolen.

16- og 17-åringene vaksineres med Pfizer og har et intervall på 8-12 uker mellom vaksinedosene. Det er fordi unge har svært god immunrespons på vaksinen og vil ha god beskyttelse etter første dose.

Til toppen