Vi søker lærlinger innen Helsearbeiderfaget og Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Jåttå videregående skole tilbyr yrkesfaglig og studieforberedende opplæring, og har også en stor tilrettelagt avdeling. Skolen har 1150 elever og 230 ansatte, fordelt på 4 bygg.
Fra august 2024 søker vi etter 2 læringer innenfor helsearbeiderfaget og 2 læringer innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget til vår tilrettelagt avdeling.

Les mer om stillingene:

Lærling innen helsearbeiderfaget

Lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

Søknadsfrist er 15.02.2024.