Kontaktlærer

Kontaktlærer har et ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø i sin klasse, og følger opp praktiske og administrative gjøremål.

Ved skolestart får elevene informasjon om hvem som er kontaktlærer. Kontaktlærer har oppstartsamtale med alle elever de første dagene.

Skole-hjem samarbeidet følger denne planen:

  • Alle foresatte til nye elever kontaktes av kontaktlærer på mail eller telefon i løpet av skolens første 14 dager.
  • Felles foreldremøte for Vg1 og Vg2 arrangeres innen 4 uker etter skolestart.
  • Foreldresamtale/-konferanse for Vg1 og Vg2 avholdes i løpet av første halvår.
  • Ved udokumentert fravær ut over 3 dager tar kontaktlærer kontakt med foresatte.
  • Kontaktlærer tar kontakt med foresatte ved behov og ved ulik bekymring for elevenes ve og vel.