Rådgivere

Er du usikker på hvilken utdanning som passer for deg, eller hvilke muligheter du har? Har du faglige eller personlige utfordringer?

Våre rådgivere har oppfølgingsansvar for elever på de ulike programområdene.

Rådgiverne gir:

  • Yrkes- og utdanningsrådgivning: 
    • veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke
    • informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • Sosialrådgivning: 
    • hjelp og oppfølging dersom du har faglige, sosiale eller personlige vansker
    • samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsesykepleier, oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, psykisk helsetjeneste og NAV.

Ta kontakt med din rådgiver hvis du vil avtale tid for samtale.