Helsesykepleier

Elever kan snakke med helsesykepleier om kropp, tanker & følelser, venner & familie, kjæreste, sex & prevensjon.

Helsesykepleier tilbyr kondomer, graviditetstest, klamydiatest, resept på p-stav, p-piller og hormonspiral, m.m. Helsesykepleier kan henvise videre til lege og psykolog/psykiatrisk sykepleier på Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleier kan ha dialog med fastleger, og henvise videre til PPT eller andre instanser.

Kontortid på skolen 

Kontortid på skolen, Jåttå vgs              

  • Mandag: 08.00 -15.00
  • Tirsdag: 08.00 -12.00
  • Onsdag: 08.00 - 15.00
  • Torsdag: 08.00 - 15.00
  • Fredag: 08.00 - 15.00

Drop-in eller etter avtale.

Helsesykepleier har kontor i 2. etg ved elevtjenesten.

Kontaktinfo helsesykepleier   

Åshild Haglund
Mobil: 457 29 565
E-post: ashild.haglund@stavanger.kommune.no 

Kontortid på skolen, avd. Hinna      

  • Mandag: 08:30 - 14:30 

Drop-in eller etter avtale. 

Helsesykepleier har kontor i bygg D, avd. Hinna. Til høyre når du kommer inn og helt i enden av gangen, og litt til venstre. Kontoret ligger ved klasserom 112.

Kontaktinfo helsesykepleier 

Ingeborg Stangeland
Tlf. 911 37 281
E-post: ingeborg.stangeland@stavanger.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.
Nytorget 1, 4012 Stavanger 

 Helsestasjon Ungdom Stavanger           Helsestasjon for ungdom i Stavanger


Helsestasjonslege:

Helsesykepleier kan gi elever time hos helsestasjonslege for underlivsundersøkelse og innsetting/fjerning av p-stav og spiral.

Psykolog/psykiatrisk sykepleier på helsestasjon for ungdom:

Elever kan etter samtale med helsesykepleier, henvises til psykolog/psykiatrisk sykepleier. De tilbyr korttidsoppfølging, ca. 6 samtaler ved lette til moderate psykiske helseplager.

Anbefalte lenker

Illustrasjon: Endre Hesthagen, Ung.no  

Til toppen