Fritak fra fag

Du kan søke om fritak fra fag dersom du har bestått samme fag/tilsvarende fag. Du kan også søke om fritak fra opplæring i kroppsøving, samt fritak fra vurdering med karakter (gjelder fagene norsk sidemål og kroppsøving).

Frist for å søke om fritak fra/godkjenning av tidligere beståtte fag er 1. november.

Du må snakke med kontaktlærer, faglærer eller rådgiver før du søker, og dokumentasjon må vedlegges søknaden. Du søker om fritak i Visma InSchool (VIS).