Søknad om fremtidig fravær

Elever kan søke om fremtidig fravær. Dette gjøres i Visma InSchool (legges inn som fremtidig fravær). Eleven kan laste opp dokumentasjon når det søkes.

Fravær i henhold til disse kriteriene er dokumentert og unntas fra fraværsgrensen. Det forutsettes at eleven legger ved dokumentasjon i søknaden.

  • Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner. Deltagelse i konfirmasjon kan også være en velferdsgrunn.
  • Omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn.
  • Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager.
  • Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon.
  • Arbeid som tillitsvalgt og lovpålagt oppmøte.
  • Representasjon i arrangement på et visst nivå (hovedsakelig nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor idrett og kultur).

Ved fravær har eleven plikt til å avtale med faglærerne om hvordan tapt undervisningstid i faget kan tas igjen.

  • Kontaktlærer kan innvilge inntil 1 dags permisjon.
  • Avdelingsleder avgjør permisjon utover 1 dag.
  • Avgjørelsen kan påklages til rektor.