Skoleferier og fridager (skoleruta)

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedager, se opplæringslova § 3-2. I skoleruta gjelder følgende som forskrift og kan ikke endres:

Første skoledag for elevene, tidspunkt for høst- og vinterferie og to felles planleggingsdager. Elevene skal ha 190 skoledager.

Skolerute 2024-2025