Elevskader og forsikring

Skolen har en egen rutine som følges dersom elever i skoletiden blir utsatt for skader eller nestenulykker. Skoleelever er forsikret i henhold til opplæringsloven.

I tillegg forsikring i henhold til opplæringsloven har Rogaland fylkeskommune en egen forsikring for elever som er utplassert i bedrifter. Kontaktlærer eller skolens administrasjon kan kontaktes for mer informasjon om forsikringsordningen.

Ved elevskader eller nestenulykker skal skolens rutine følges. Her finner du rutinen for elevskader og nestenulykker.