Psykisk helse

På Jåttå jobber vi systematisk med å forebygge psykiske vansker og fremme god psykisk helse hos elevene.

Det forebyggende arbeidet skjer gjennom ulike aktiviteter klassevis og felles for hele skolen. Rådgiverne i elevtjenesten følger opp elever som har behov individuell oppfølging. Elevtjenesten samarbeider tett med helsesykepleier, PPT og andre eksterne ressurser.

Aktiviteter for å fremme god psykisk helse
Aktiviteter for å fremme god psykisk helse
Aktiviteter Tidspunkt Ansvarlig
Oppstartsamtale elev og kontaktlærer Skolestart Kontaktlærer
Makkerskap i klassene August-oktober Kontaktlærer
Aktiviteter, temadager og turer i klassen for å fremme godt læringsmiljø Hele skoleåret Kontaktlærer
Klassens halvtime Hele skoleåret Kontaktlærer i tett samarbeid med elevtillitsvalgt
Markering av verdensdagen for psykisk helse (fellesforedrag) September/oktober Elevtjenesten
Oppstart av skoleprogrammet VIP. Veiledning og informasjon om psykisk helse for Vg1. Presentasjon av ulike hjelpetiltak for ungdom (hvem er der for meg?) September/oktober Elevtjenesten
Skoleprogrammet VIP for Vg1. Opplegg klassevis. September/oktober Kontaktlærer, rådgivere, helsesykepleier, PPT
Jåttå med det store hjerte. Utvidet lunsj med informasjon, aktiviteter og noe godt å spise. 1. eller 2. termin Elevrådet og elevrådskontakter
Innsamlingsdag solidaritetsprosjekt 1. eller 2. termin Elevrådet og solidaritetsprosjekt-komité
Fellesarrangement til jul og ved skoleårsslutt Desember og juni Ledelsen og elevrådet
Aktivitetsdag for hele skolen 2. termin Idrettsfag og ledelsen
Bærekraftig dag for Vg1 1. eller 2. termin Avdelingsledere
Aktivitetskveld og venn-i-friminuttet Hele skoleåret Tilrettslagt-avdeling
Miljøtiltak i skolehverdagen: Gratis havregrøt i kantina om morgenen, bordtennis, sjakk og fotballspill i fellesarealet, spill og bøker i biblioteket, adventskalender og aktiviteter Hele skoleåret Elevrådet, ledelsen og elevtjenesten
Til toppen