Psykisk helse

På Jåttå jobber vi systematisk med å forebygge psykiske vansker og fremme god psykisk helse hos elevene.

Det forebyggende arbeidet skjer gjennom ulike aktiviteter klassevis og felles for hele skolen. Rådgiverne i elevtjenesten følger opp elever som har behov individuell oppfølging. Elevtjenesten samarbeider tett med helsesykepleier, PPT og andre eksterne ressurser.

Aktiviteter for å fremme god psykisk helse

Aktiviteter for å fremme god psykisk helse
Aktiviteter Tidspunkt Ansvarlig
Overføringsmøter og besøksdag Før skolestart Ledelsen
Oppstartsamtale elev og kontaktlærer Skolestart Kontaktlærer
Makkerskap i klassene August-oktober Kontaktlærer
Aktiviteter, temadager og turer i klassen for å fremme godt læringsmiljø Hele skoleåret Kontaktlærer
Klassens halvtime Hele skoleåret Kontaktlærer i tett samarbeid med elevtillitsvalgt
Markering av verdensdagen for psykisk helse (fellesforedrag) og stands September/oktober Elevtjenesten
Tankeviruskurs for Vg1. Opplegg klassevis. September/oktober Kontaktlærer, rådgivere, helsesykepleier, PPT
God nok lunsj - lunsjforedrag for Vg2 elever September-mai Kontaktlærer og helsesykepleier
Kurs om seksualitet for Vg1 elever September-mai Helsestasjon for ungdom, kontaktlærer, helsesykepleier
Jåttå med det store hjerte. Utvidet lunsj med informasjon, aktiviteter og noe godt å spise. 1. eller 2. termin Elevrådet og elevrådskontakter
Innsamlingsdag solidaritetsprosjekt 1. eller 2. termin Elevrådet og solidaritetsprosjekt-komité
Fellesarrangement til jul og ved skoleårsslutt Desember og juni Ledelsen og elevrådet
Aktivitetsdag for hele skolen 2. termin Idrettsfag og ledelsen
Bærekraftig dag/uke for Vg1 1. eller 2. termin Avdelingsledere
Aktivitetskveld og venn-i-friminuttet Hele skoleåret Tilrettslagt-avdeling
Miljøtiltak i skolehverdagen: Gratis havregrøt i kantina om morgenen, bordtennis, sjakk, kahoot og fotballspill i fellesarealet, spill og bøker i biblioteket, adventskalender og aktiviteter Hele skoleåret Elevrådet, ledelsen og elevtjenesten