Skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Alle som jobber på skolen har en plikt til å følge med og gripe inn dersom krenkelser skjer.

Glade ungdommer som sitter tett sammen og leser bok - Klikk for stort bilde Anne Lise Nordheim
  • Vi har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
  • Vi gjør en rekke tiltak og aktiviteter for et godt skolemiljø for alle.

Varsling

Varsle straks dersom du opplever krenkelser mot deg selv eller andre. Varslingen kan gå til kontaktlærer, rådgiver, avdelingsleder eller rektor. Du kan også varsle elektronisk:

Meld fra om mobbing