Internasjonalt samarbeid

Jåttå vgs er involvert i flere internasjonale prosjekt, og er opptatt av å gi elever fra så mange studieprogram som mulig mulighet til å høste internasjonale erfaringer.

Rogaland fylkeskommune sin internasjonale plattform ligger til grunn for Jåttå sin satsing på internasjonale prosjekter, sammen med fagfornyelsens overordnede del for mål med opplæringen. 

Vår europeiske utviklingsplan er basert på fylkeskommunens internasjonale strategi der formålet er beskrevet slik: «Internasjonalt samarbeid gir et mangfoldig og inkluderende samfunn med bærekraftig vekst og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser gir nyttig kunnskap, ideer og inspirasjon, nettverk og internasjonale utviklingsmidler som gir økt kvalitet på nærings- og samfunnsutviklingen […] Vi skal utdanne verdensborgere.» 

For perioden 2022-2027 er Jåttå videregående skole akkreditert av EU og Erasmus+ for å sende elever og lærere fra yrkesfag på utveksling. Vi samarbeider med ZBC i Danmark, ENGIM i Italia, og de to skolene Lycée Hotelier Savoie Léman og Lycee professionell Jacques Prevert i Frankrike for å gi så mange elever som mulig muligheten til å dra på læreopphold i løpet av VG2.  

Vi er medlem av konsortiet til Rogaland fylkeskommune og bruker midler derfra til å sende elever og lærere fra idrett og påbygg på utveksling. Elever som studerer fremmedspråk har mulighet til å dra på utveksling på VG2 til skoler i Spania, Frankrike og Tyskland, og 38 fellesfaglærere har i 2022 og 2023 vært på kurs i Valencia og Amsterdam for å lære om de tverrfaglige områdene Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling

Utenom akkrediteringen er vi også involvert i følgende enkeltstående internasjonale prosjekter: 

WISE (Working in Soft Skills for Employment)  

Logoen til WISE-prosjektet - en hjerne som blir til en nøkkel - Klikk for stort bilde

WISE er finansiert av Erasmus + -programmet - KA2 "Exchange of Good Practices". Prosjektet fokuserer på utveksling av verktøy og metoder for å støtte anskaffelse av soft skills/myke ferdigheter hos elever, slik at de er best mulig forberedt på det fremtidige arbeidsmarkedet. I tillegg til Jåttå kommer partnere fra Italia, Portugal, Baskerland, Estland, Finland, og Danmark.

Det var flere prosjektmøter planlagt i Europa i 2020, men på grunn av pandemien ble disse gjennomført digitalt. I skoleåret 2021/22 var delegasjoner fra Jåttå i Italia og Spania, og i skoleåret 2022/23 har vi besøkt Estland og Finland. Siste prosjektmøte tar sted i Stavanger mai 2023. Prosjektet avsluttes oktober 2023. 

«Shaping Career Counselling towards Students’ Empowerment»   

Er et internasjonalt prosjekt hvor elevtjenesten på Jåttå vgs og Gand vgs samarbeider med rådgivere fra Tsjekkia med å designe og teste ut undervisningsmoduler for å bedre hjelpe elever nå sine langsiktige mål. Høsten og våren 2022/23 er blitt brukt til å designe og teste ut modulene på skolene, og via studiebesøk og nettmøter skal vi sammen komme frem til de beste resultatene. Prosjektet får støtte fra EØS-midler: “Working together for a green, competitive and inclusive Europe”. 

Logoen til EØS-midler - Klikk for stort bilde
Logoen til partnerskolen vår i Tsjekkia - Klikk for stort bilde
Logoen til Mission: reconnect, partnerorganisasjon i Tsjekkia - Klikk for stort bilde

«Skandinavisk kulinarisk utforskning» og «Kokk, kjøtt og bakst: forberedelse til fagfornyelsen i restaurant og matfag»  

Er begge finansiert av Erasmus + programmet KA1 «Learning Mobility of Individuals», og handler om å gi elever og lærere på restaurant og matfag på Jåttå mulighet til å lære om sine yrkesfelt ved skoler i Danmark. I skoleåret 2021/22 sendte vi 13 elever til ZBC Roskilde og ZBC Ringsted (hovedforløp kjøtt og baker/konditor), og i 2022/23 sender vi til sammen 19 elever, nå også til Slagelse på hovedforløp kokk.