Internasjonalt samarbeid

Jåttå VGS er involvert i flere internasjonale prosjekt, og er opptatt av å gi elever fra så mange studieprogram som mulig mulighet til å høste internasjonale erfaringer.

Rogaland fylkeskommune sin internasjonale plattform ligger til grunn for Jåttå VGS sin satsing på internasjonale prosjekter, sammen med fagfornyelsens overordnede del for mål med opplæringen.

Vår europeiske utviklingsplan er basert på fylkeskommunens internasjonale strategi der formålet er beskrevet slik: «Internasjonalt samarbeid gir et mangfoldig og inkluderende samfunn med bærekraftig vekst og utvikling. Samarbeid på tvers av landegrenser gir nyttig kunnskap, ideer og inspirasjon, nettverk og internasjonale utviklingsmidler som gir økt kvalitet på nærings- og samfunnsutviklingen […] Vi skal utdanne verdensborgere.»

Europeisk utviklingsplan Jåttå VGS (PDF, 88 kB)

For tiden er Jåttå VGS involvert i følgende internasjonale prosjekter:

WISE (Working in Soft Skills for Employment)  

Er finansiert av Erasmus + -programmet - KA2 "Exchange of Good Practices". Prosjektet fokuserer på utveksling av verktøy og metoder for å støtte anskaffelse av soft skills hos elever, slik at de kan utstyres for arbeidsmarkedet. I tillegg til Jåttå kommer partnerne fra Italia, Portugal, Baskerland, Estland, Finland, og Danmark. Det var flere prosjektmøter planlagt i Europa, men på grunn av pandemien har disse til nå blitt gjennomført digitalt. Prosjektet varer til oktober 2022.  

«Skandinavisk kulinarisk utforskning» og «Kokk, kjøtt og bakst: forberedelse til fagfornyelsen i restaurant og matfag»  

Er begge finansiert av Erasmus + programmet KA1 «Learning Mobility of Individuals», og handler om å gi elever og lærere på restaurant og matfag på Jåttå mulighet til å lære om sine yrkesfelt ved skoler i Danmark. Når pandemien er over har vi som mål å sende opp mot 15 elever på VG2 hvert år for en måneds læringsopphold i Roskilde og Ringsted. Begge prosjektene skal etter planen vare til 2022. 

Europeisk jobbskygging og kursing

Rogaland fylkeskommune har fått godkjent et prosjekt gjennom Erasmus+ hvor Jåttå får sende 8 lærere på jobbskygging og kursing i Europa de neste årene. Formålet er at lærere skal øke kompetansen i språkfag eller de nye tverrfaglige områdene Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling.

Samarbeid mellom Jåttå Helse og oppvekst og Costa Blanca

Jåttå videregående skole har et samarbeid med den Norske Skolen Costa Blanca. 
Skolen ligger i Alfaz del Pi, 4 mil nord for Alicante.

  • Åtte elever fra videregående trinn 1 helsearbeiderfag utplasseres ved Costa Blanca- skolen i et skoleår.
  • Fire elever 1. termin og fire elever 2. termin.
  • Skolene samarbeider om års- og periodeplaner i alle fag.
  • Elevene bor hos vertsfamilie
  • Rogaland fylkeskommune finansierer skolen og bolig i utplasseringsperioden.
Til toppen