Rektors hilsen

Velkommen som elev på Jåttå videregående skole! 

På Jåttå er vi opptatt av å gi deg som elev et faglig fundament slik at du har et godt grunnlag for å ta gode studie- og yrkesvalg. Det er også viktig for oss at du trives og vi gjør mye for at det gode miljøet som er på skolen opprettholdes.

Jåttå er en skole med 1.050 elever som har ulike interesser og evner som samfunnet trenger. Yrkesfag, studieforberedende, og tilrettelagt avdeling gir skolen et spennende mangfold.

Med skolens visjon "litt høyere mål" ønsker vi at du skal strekke deg litt lenger og nå høyere mål både faglig og sosialt de årene du går hos oss. Verdiene våre "lærende, engasjert og raus" gjelder alle på Jåttå og sier noe hvordan vi vil ha det i skolehverdagen.

Ansatte på skolen jobber systematisk for at du skal oppleve mestring og utvikling. Elevtjenesten vår med rådgivere, helsesykepleier og studieverksted kan bistå deg dersom du trenger ekstra råd og veiledning.

Det er mitt ønske at Jåttå-elever tar vare på seg selv og fellesskapet. Gi gode tilbakemeldinger og motiver hverandre til å yte best mulig faglig. Respekter medelever og ansatte, og vær en positiv bidragsyter i skolemiljøet.

Vennlig hilsen rektor