Skolens historie og verdigrunnlag

Jåttå videregående skole ble åpnet i 2007 og tilbyr både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring. Skolen har 1050 elever.

På Jåttå ønsker vi å gi elevene de beste forutsetningene for å ta fornuftige studie- og yrkesvalg senere i livet. Derfor er det høy faglig og pedagogisk kvalitet på opplæringen. I tillegg er det vårt ønske at elevene som går hos oss skal oppleve glede, lyst og mestring.

Vår visjon

Med visjonen vår "litt høyere mål" ønsker vi å inspirere og legge til rette for at alle som hører til skolen, både ansatte og elever, skal strekke seg litt lenger og nå litt høyere mål - både faglig, sosialt og personlig.  

Våre verdier

Lærende, engasjert, raus er levereglene for alle som jobber på Jåttå vgs. De setter en standard for hvordan vi skal opptre mot hverandre.

Lærende:   

  • Vi er kunnskapsrike, nysgjerrige og åpne for nye ideer.
  • Vi legger til rette for læring og mestring, og har fokus på utvikling.
  • Vi deler kunnskap og erfaring.

Engasjert:

  • Vi er lojale, ansvarsbevisste og motiverer hverandre.
  • Vi viser formidlings- og arbeidsglede.
  • Vi vet at engasjement smitter.

Raus:

  • Vi er en skole for alle, der ulikhet og mangfold er en styrke.
  • Vi er støttende og vil hverandre vel.
  • Vi viser tillit, og gir rom for å prøve og feile.