Solidaritetsprosjekt

Jåttå-elevene har årlig en innsamlingsdag for å støtte ulike solidaritetsprosjekt. De siste årene har innsamlede midler gått til Redd Barnas skolesatsing og prosjekter knyttet til utdanning. 

 

Safe Back to School

I 2022 valgte Jåttå-elevene å fortsette støtten til Redd Barna og deres skolesatsing. Les mer om resultatet av solidaritetsuka uke 6/2022 på Jåttå.

Redd Barnas prosjekt "Safe back to School" 

Kambodsja 

Siden 2016 har Jåttå-elevene samlet inn penger til Redd Barna sitt prosjekt "Utdanning for framtiden" i Kambodsja.  

Med en dramatisk historie er Kambodsja i ferd med å stable seg på bena igjen. Til tross for forbedret levestandard lever en tredel av befolkningen fortsatt under fattigdomsgrensen. En hel generasjon vokste opp som analfabeter under Røde Khmer, og fortsatt er det for få lærere og mange av dem har ikke lærerutdanning. Selv om mer enn nitti prosent av barna skrives inn i skolen, fullfører mindre enn halvparten hele grunnskolen.

Midlene fra Jåttå-elever sørger for at barn i Kambodsja får skolegang av god kvalitet. Klasserommene gjøres tryggere, elevene får bøker og skolemateriell, og lærere får opplæring i pedagogiske undervisningsmetoder. Totalt har elevene skaffet til veie litt over 900.000 kroner til dette prosjektet.

Redd Barnas prosjekt utdanning for fremtiden i Kambodsja 

Mange elever i klasserom i Kambodsja som strekker hendene over hodet - Klikk for stort bilde
Lærer som hjelper liten gutt på skole i Kambodsja - Klikk for stort bilde
3 små skoleelever fra Kambodsja - Klikk for stort bilde
Liten jente som sitter ved pulten sin og skriver - Klikk for stort bilde

Uganda 

I 2012 startet Jåttå-elevene prosjektet agenda Uganda. Det ble da samlet inn penger til å bygge internat til Child Africas skole på Equator. 

I mars 2014 reiste ambassadører fra skolen ned til Uganda for å se hva pengene var blitt brukt til og for å få se betydningen av å ha innsamlingsaksjoner. Det var en sterk opplevelse for de som reiste å få oppleve hverdagslivet i Uganda, og motivasjonen for å fortsette arbeidet steg betraktelig. 

De neste årene ble innsamlede midler brukt til å ferdigstille internatet med inventar, det ble bygget vanntårn og dusj/vaskemuligheter for både jenter og gutter, samt toaletter. Diverse undervisningsutstyr og gressklipper ble kjøpt inn. Det ble også laget en idrettsarena der barna kan drive diverse uteaktiviteter, samt utstyr og leker til denne. Totalt har Jåttå-elevene samlet inn hele 888.492 kroner til Equator skole i Uganda. 

Solidaritetsprosjektet ved Equator skole ble avsluttet i 2016.