Påbygg til generell studiekompetanse

Ønsker du å studere videre etter yrkesfaglig utdanning? Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. 

Du kan søke om påbygg til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag. Det er også mulig å søke om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev, svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse. Dette er et utdanningsløp med færre timer og fag enn ordinær påbygg.

Påbygg til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår og setter krav til egeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

Hvorfor velge Jåttå?

Vi har både 30-timers kurs (Vg3 påbygg) og 23-timers kurs (Vg4 påbygg).

Høsten 2022 utvidet vi påbyggstilbudet på Jåttå til seks klasser.

Alle påbyggklassene holder til i det helt nyoppussede bygg D som ligger på Hinna. Veibeskrivelse fra hovedbygget i Jåttåvågen til Jåttå vgs avd. Hinna finner du her.

Vi har to klasser med 30-timers kurs (Vg3 påbygg) og fire klasser med 23-timers kurs (Vg4 påbygg). Den ene av klassene på Vg4 påbygg blir undervist på kveldstid over fire kvelder i uken. På vg3 tilbyr vi flere ulike programfag innen realfag, språk og samfunnsfag. 

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg3 påbygg

Du kan søke påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. Det betyr at du fortsetter opplæringen for å få generell studiekompetanse.  

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg

Dette tilbudet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år for å få generell studiekompetanse.

Du må søke om å gå påbygg, og du søker skoleplass på www.vigo.no.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskilt søknad 

Søknadsfristen er den samme som for videregående opplæring.