Påbygg til generell studiekompetanse

Ønsker du å studere videre etter yrkesfaglig utdanning? Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. 

Du kan søke om påbygg til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått to år på yrkesfag.
Det er også mulig å søke om å ta påbygging etter at du har tatt fagbrev, svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse. Dette er et utdanningsløp med færre timer og fag enn ordinær påbygg.

Påbygg til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår og setter krav til egeninnsats. Det betyr at du bør ha evne og lyst til å arbeide med teoretiske fag.

Hvorfor velge Jåttå?

Vi har både 30-timers kurs (Vg3 påbygg) og 23-timers kurs (Vg4 påbygg).

På Vg3 påbygg kan du velge mellom matematikk S1, sosiologi og sosialantropologi eller internasjonal engelsk som programfag. Vg4 påbygg har også mulighet til å velge ett av disse. Tas da i tillegg til de 23 obligatoriske timene. 

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg3 påbygg

Du kan søke påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. Det betyr at du fortsetter opplæringen for å få generell studiekompetanse.  

Påbygging til generell studiekompetanse - Vg4 påbygg

Dette tilbudet er for deg som har oppnådd yrkeskompetanse med eller uten fag- og svennebrev. Det betyr at du går på skole et fjerde år for å få generell studiekompetanse.

Du må søke om å gå påbygg, og du søker i Vigo.

Søknadsfrist

  • 1. mars for ordinær søknad
  • 1. februar for særskilt søknad 

Søknadsfristen er den samme som for videregående opplæring.

Til toppen