Arbeidstrening - spesialundervisning i liten gruppe A

Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever som ikke kan følge vanlig opplæring. Opplæringen er spesielt tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og foregår i små grupper med økt bemanning. I spesialundervisning i liten gruppe A - organiseringsform arbeidstrening, trenes og bevisstgjøres elever i forhold til framtidig yrkesaktivitet.

Treningen foregår internt på skolen og eksternt i ulike bedrifter. Teoretisk undervisning følger læreplan og tilrettelegges den enkelte elev. Integrering i skolens ulike programområder i praktiske fag kan være aktuelt for enkelte.

Opplæringen organiseres i klasser med 4-6 elever i hver gruppe. Klassene er bemannet med pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Skolen gir også tilbud om musikkterapi og fysioterapi.

Fullført opplæring kvalifiserer for framtidig arbeid i vernet bedrift, tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift eller dagsenter.


Arbeidsmåter

Avdelingen jobber etter rammeverket for Positiv Atferdsstøtte som er en verdibasert og metodisk tilnærming til eleven.

Personalet jobber i team rundt eleven. Opplæringen er målrettet og tilpasset den enkelte elev. Utgangspunktet for vurderingen er målene i elevens IOP. Vurdering gis både skriftlig og muntlig. Sluttvurdering består av en Pedagogisk rapport og Kompetansebevis.

Kontakt med foreldre gjøres via mail, telefon og kontaktbøker. Foreldremøte arrangeres på høsten og det avholdes foreldresamtaler etter behov. Skolen samarbeider med SFO/SFA, avlastningsbolig, deltar i ansvarsgruppe og følger opp og veileder eleven på arbeidsplass.

Kunst laget av elever på tilrettelagt - Klikk for stort bilde