Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever som ikke kan følge vanlig opplæring. Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall tilbys på utdanningsprogrammet restaurant- og matfag (en klasse) og bygg- og anleggsteknikk (en klasse).

Praktisk trening foregår internt på skolen og eksternt i ulike bedrifter. Teoretisk undervisning følger læreplan og tilrettelegges den enkelte elev.

Fullført opplæring kvalifiserer for framtidig tilrettelagt arbeid i ordinær eller vernet bedrift.