Flying Start 2024 på Jåttå vgs

Flying Start er et tiltak for ungdom som skal starte på vg1 og har som formål å trygge overgangen til videregående skole.

Målet er at ungdommene skal kjenne til skolen de skal starte på, og de får mulighet til møte noen ansatte og medelever i trygge rammer.

På Jåttå VGS er det Flying start 13.08.24 kl 9.00-14.00 på alle avdelinger. Eget opplegg på hver avdeling.

Du kan melde deg på til marianne.nyquist.rottem@skole.rogfk.no
Eller trykke på: Meld deg på