Ikke lenger unntak fra fraværsreglene

Unntaket fra fraværsreglene oppheves 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. Elever kan ha opp til 10% udokumentert fravær i fag uten å miste termin-/standpunktkarakter. I et skoleår utgjør 10% 19 hele skoledager – det er derfor ikke alltid nødvendig å oppsøke lege for å få dokumentasjon.

Under korona-pandemien har egenmelding og bekreftelse fra foresatt vært godtatt som dokumentasjon på fravær som skyldes helsemessige grunner. Dette har vært et midlertidig unntak som oppheves 11. oktober 2021.

Elever ser detaljoversikt over sitt fravær i VIS (meny «Fravær»). Foresatte til elever under 18 år ser oppsummert fraværsoversikt for sitt barn i menyen «Historikk» i VIS.  

Mer om fraværsgrensen i videregående opplæring her:

Fraværsreglement - udir

Til toppen