Info til foresatte og elever om Ungdata-undersøkelsen

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. 

Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Informasjon til foresatte og elever om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 194 kB)