Informasjon om utbygging av Bussveien på Gausel

Informasjon om oppstart anleggsarbeid og fremdriftsplan er tilgjengelig i eget nyhetsbrev, samt via bussveiens egen webside på rogfk.no og Facebook. 

Vi anbefaler alle elever og foresatte om å sette seg inn i eventuelle trafikkomlegginger som berører reisevei til og fra skolen. Kart over gang- og sykkelvei vil bli lagt ut på Facebook og Bussveiens webside på rogfk.no når disse endres.

Nyhetsbrev august uke 35 (PDF, 567 kB)  Bussveiens webside  @Bussveien på Facebook

Til toppen