Jåttå vgs på rødt nivå fra 15. desember

Rødt nivå betyr at de fleste klassene bytter på å ha fysisk tilstedeværelse og digital undervisning.

Elevene får detaljert informasjon fra sin kontaktlærer med plan for opplegget fremover.

For tilrettelagt avdeling foregår all undervisning fysisk på skolen i små, faste kohorter. Skolen og Norges Taxi har god dialog ift organisering av transport. 

Til toppen