Klage på karakter

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

For alle klagetyper er klagefristen 10 dager fra du har fått vite karakteren.

Standpunktkarakterer og karakter i orden og i atferd blir offentliggjort fredag 14. juni 2024 for elevene på Jåttå vgs.

Eksamenskarakterer har andre datoer alt etter som hvilken type eksamen som er avholdt.

Elever på Vg3 studieforberedende og påbygning til generell studiekompetanse har mulighet til å få klage hurtigbehandlet. Hurtigklagefristen er satt torsdag 20. juni.

Her kan du lese mer om hvordan du klager

Utfyllende informasjon om klage på karakter