Klima- og miljørapport 2021

Jåttå vgs sin klima- og miljørapport for 2021 er nå publisert. Skolen ble miljøfyrtårnsertifisert høsten 2020 og lager årlig en rapport som en del av sertifiseringen.

Klima- og miljørapport 2021

Miljøfyrtårn og tidligere rapporter

Til toppen