Klima- og miljørapport 2022

Jåttå vgs sin klima- og miljørapport for 2022 er nå publisert. Skolen ble miljøfyrtårnsertifisert høsten 2020 og lager årlig en rapport som en del av sertifiseringen.

Klima- og miljørapport 2022

Miljøfyrtårn og tidligere rapporter