Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Fra 4.3.2020 og ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding.