Tilgang for foresatte - Visma InSchool (VIS)

Skoleåret 2020/2021 fikk alle videregående skoler i fylket et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til VIS for å blant annet sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

Tilganger for foresatte

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Historikk
    (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • Læreplan 
  • Klasser og grupper

Digitale forsendelser (som varselbrev, vedtak og annen informasjon) sendes fra VIS, og det er kun foresatte som er registrert i Folkeregisteret med foreldreansvar som automatisk får dette tilsendt.

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. Det er foreløpig ikke VIS-app tilgjengelig for foresatte.

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang til VIS.  

Introduksjonsvideo til foresatte