Tilgang for foresatte - Visma InSchool (VIS)

Skoleåret 2020/2021 fikk alle videregående skoler i fylket et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til VIS for å blant annet sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

Tilganger for foresatte

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år får tilgang til:

  • Egne kontaktopplysninger
  • Timeplan
  • Historikk
    (oppsummert fravær, halvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterer, samt om eleven har skiftet skole eller avbrutt utdanningen)
  • Læreplan 
  • Klasser og grupper

Digitale forsendelser (som varselbrev, vedtak og annen informasjon) sendes fra VIS, og det er kun foresatte som er registrert i Folkeregisteret med foreldreansvar som automatisk får dette tilsendt.

VIS henter navn og folkeregistrert adresse til elevens foresatte med foreldreansvar fra Folkeregisteret. Eventuell e-postadresse og telefonnummer hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret for de som ikke har reservert seg.

Foresatte kan selv legge til e-postadresse og telefonnummer i VIS.

Det er viktig at foresattes kontaktopplysninger er registrert i VIS slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Foresatte bruker ID-porten for å logge seg på VIS. Det er foreløpig ikke VIS-app tilgjengelig for foresatte.

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn foresatte og personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elev som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang til VIS.  

Introduksjonsvideo til foresatte

Til toppen