Tilgang for foresatte - Visma InSchool

For blant annet å sikre samarbeidet mellom hjem og skole har foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år tilgang til det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS).

Du kan lese mer om VIS og hva foresatte har tilgang til på fylket sine nettsider:

Les mer om VIS og tilganger her

Fra høsten 2023 skal elever levere all dokumentasjon på eget fravær elektronisk i VIS. Eleven må logge seg på med sin VIS-bruker og laste opp dokumentasjon. Det er lagt ut en brukerveiledning for elever på teams elevinfo.

Pålogging til Jåttå vgs sin VIS finner du på forsiden av skolens hjemmeside. Foresatte kan ikke bruke VIS-appen som er utviklet, kun logge seg på via nettsiden.