Tiltak i forbindelse med koronasituasjonen

Jåttå vgs følger koronasituasjonen nøye dag for dag, oppdaterer oss kontinuerlig og følger direktiver og retningslinjer som FHI og Rogaland fylkeskommune sender ut. Personalet får daglig nyhetsmelding, vi har infostand i kantineområder for elevene, samt elevoppslag på digitale plattformer. Pr dags dato er det ikke registrert noen med koronasmitte hos oss. Det betyr at skolen har ordinær drift.

Det er innført ekstra tiltak i forhold til renhold av skolebyggene og idrettshall, samt tiltak i forhold til kantinen. Planlagte skoleturer de nærmeste ukene er avlyst.

Det er fra torsdag 12. mars også innført spesielle tiltak knyttet til undervisning i kroppsøving og praktiske programfag idrett, samt behandlinger på klinikkene.

Vi minner jevnlig om viktigheten av håndvask og at nærkontakt med andre bør unngås. 

Skolens hjemmeside er hovedkanal for informasjon. Dersom noe akutt oppstår vil varsling skje via SMS.  

Til toppen