Utvidede anbefalinger om karantene

Koronaviruset ser ut til å spre seg. Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det betyr at du i 14 dager etter hjemkomst må følge med på om reisemålet ditt legges til på lista over områder med vedvarende smitte.

Linken nedenfor viser hva FHI regner som områder med vedvarende spredning https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Informasjon fra FHI om utvidet anbefaling om karantene: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/meldinger/oppdaterte-anbefalinger-om-karantene/