Vi har fått nytt telefonnummer

Skolen har gått over til nytt telefonisystem f.o.m. 07.12.22. Vårt nye telefonnummer er 51 92 13 00 (sentralbord).  

Fra og med 07.12.22 vil du ikke lenger kunne bruke det gamle telefonnummeret (51 95 51 00). Samme vil gjelde for gamle direktenr. til hud- og fotklinikk, kantine og bibliotek.

Det nye telefonnummeret til hud- og fotklinikken er tlf. 51 92 13 11