Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. For å finne frem til den rette tilretteleggingen kan du ta kontakt med skolens rådgivere

Type tilrettelegging

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan blant annet være utvidet tid, opplesning av oppgaver eller skjermet eksamensplass.

Dokumentasjon

Dokumentasjon i form av uttalelse fra sakkyndig instans (for eksempel lege eller annen sakkyndig) vedlegges søknaden. 

Er noe uklart - kontakt kontaktlærer, avdelingsleder eller din rådgiver.

Søknadsfrist 

Lever skriftlig søknad sammen med dokumentasjon så tidlig som mulig iløpet av skoleåret, og innen fristen som står påført søknadsskjema.

Skjema - søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen

Til toppen