Elektro og datateknologi

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker fagutdanning i et av fagene innenfor elektrofag. Det kan være for eksempel elektriker, tavle-, signal eller heismontør, flymekaniker, automatiker eller kulde- og varmepumpemontør.

Hvorfor velge elektro og datateknologi? 

Du lærer

  • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
  • reparasjon av elektrisk utstyr
  • om utvikling av nye elektroniske produkter
  • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
  • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

  • nøyaktig og systematisk
  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
  • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektro og datateknologi på vilbli.no

Hvorfor velge Jåttå?

Verkstedene på elektro og datateknologi har godt med utstyr og elevene får eget verktøy til bruk i skoletiden. Utplassering på en arbeidsplass er en del av opplæringen på Vg2 og Vg3.

På Jåttå kan du ta Vg3 automatiseringsfag. Du gjør deg da ferdig med all teori som trengs for å ta fagprøven og læretiden kortes ned med ett år.

Vi anbefaler PC som skolemaskin på elektrofag da noen av programmene som brukes i undervisningen kun er tilgjengelig i Windows. MAC har mulighet til å kjøre Windows operativsystem, men elever som velger MAC må kjøpe lisens til Windows selv.

Søke skoleplass

Første året - Vg1 

Utdanningen til de fleste yrkene tar normalt 4,5 år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det 2,5 år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Andre året -  Vg2

Du fortsetter opplæringen innen utdanningsprogrammet du valgte på Vg1. På Vg2 velger du retning, og du kan velge mellom de programområdene som finnes på ditt valgte utdanningsprogram.   

Du har 35 timer opplæring i uken både i fellesfag og programfag.

Skoleåret 2024-25 vil Vg2 Automatisering ha klasserom en dag i uken på Jåttå videregående skole, avdeling Hinna (bygg D). Bygg D har vært en del av Jåttå vgs siden 2007. I de senere årene har bygget blitt rehabilitert og inneholder store klasserom, egen kantine, fellesområder innendørs og flotte utendørsområder. Vg2 Automatisering vil ha tilgang til et laboratorium, klasserom og verksted på hovedbygget, samt et eget klasserom på bygg D en dag i uken. Avdelingen på Hinna ligger bare noen få minutter fra hovedbygget. Vi ser frem til å kunne tilby dette til våre elever.

Tredje året - Vg3

Du blir normalt lærling og fortsetter opplæringen i en godkjent lærebedrift. Læretiden er normalt 2,5 år, og når du er ferdig med læretiden kan du ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjøre etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.