Hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi deg en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt på eksamen for det enkelte fag. Du er selv ansvarlig for å ta med hjelpemidlene til eksamen.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

 Se oversikt over alle hjelpemidlene som er tillatt (fellesside for fylket)