Viktig for deg å vite om eksamen

På fylkets nettsider finner du mer info om eksamen som er nyttig for deg.

  • Eksamensreglement
  • Bruk av PC på eksamen
  • Hjelpemidler på eksamen
  • Eksamen med åpent internett i sju utvalgte fag
  • Har du behov for ny eksamen?
  • Eksamensdatoer
  • Har du behov for tilrettelegging på eksamen?
  • Gjennomføring og vurdering av eksamen for elever

Om eksamen - for deg som elev på videregående

(Du kommer til en felles side for hele fylket)