Aktuelt

Streiken i kollektivtrafikken kan fra lørdag 26. september bli trappet opp og sette kollektivtransporten i Rogaland ut av spill. Den varslede streiken vil kunne berøre all kollektivtrafikk i Rogaland, og gjøre det vanskelig for elever og personal å komme seg til skolen.

Tilgang til foresatte i Visma in School (VIS) er dessverre forsinket. Inntil videre ber vi om at foresatte for elever under 18 år registrerer kontaktinformasjon via denne koblingen:

Registreringsskjema kontaktinfo foresatte 

Informasjon om oppstart anleggsarbeid og fremdriftsplan er tilgjengelig i eget nyhetsbrev, samt via bussveiens egen webside på rogfk.no og Facebook. 

På utdanningsprogram Restaurant- og matfag har vi ledig vikariat som miljøarbeider 89% i perioden 01.09.2020 – 31.01.2021 (med mulighet til forlengelse).

Det blir foreldremøter for Vg1 og Vg2 i perioden 26. august til 4. september. På grunn av smittevern arrangeres møtene klassevis og 1 foresatt pr elev kan delta.

Fra skoleåret 2020-2021 innføres det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) ved alle videregående skoler i Rogaland. VIS vil bli tilgjengelig for elever og foresatte ved skolestart.

Emilie Tungland (3. påbygg) ble dette året kåret til skolens beste avgangselev.

Avdeling bygg - og anleggsteknikk har i løpet av skoleåret bygget en fin gapahuk/grillhytte ved skolens C-bygg. Denne ble sluttført når elevene kom tilbake på skolen. 

PC-ordningen har nå startet for neste skoleår. Dette tilbudet gjelder deg som skal begynne på Vg1 til høsten. 

Jåttå videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring. Vi har ledige undervisningsstillinger i kroppsøving (46% vikariat), matematikk og naturfag (65% vikariat) for skoleåret 2020-2021. 

Til toppen