Aktuelt

Elevene på Jåttå gjennomførte solidaritetsprosjekt i uke 6. I løpet av denne uken ble det samlet inn 72 375 kr til Redd Barna. 

 

 

For skoleåret 2022-2023 har vi flere ledige undervisningsstillinger innen fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Det er ønskelig at søkerne også har ett eller flere av fagene historie, samfunnsfag eller religion. 

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. 

Fra august 2022 søker vi etter lærlinger innenfor 4 lærefag: Service- og administrasjonsfaget, IT driftsfaget, Helsearbeiderfaget, samt Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Rogaland fylkeskommune inviterer til digitalt informasjonsmøte om russetiden 18. januar 2022 kl. 1800-1930. Møtet vil bli strømmet og ledet av fylkesopplæringssjef Eiliv Janssen Fougner. 

Jåttå vgs vil etter anbefaling fra regjeringen gjennomføre testing av elever og ansatte for Covid-19 ved skolestart på nyåret. Klassene vil bli testet første time de møter fysisk på skolen. For noen betyr det mandag 3.1, for andre klasser tirsdag eller onsdag samme uken. Elever på tilrettelagt avdeling skal teste seg hjemme før de møter på skolen mandag morgen. Mer informasjon om utlevering av tester til tilrettelagt kommer på mail/sms til elever/foresatte.

På grunn av vedlikehold vil foresattilgang / pålogging VIS for foresatte være stengt i perioden 20.12.2021 - 05.01.2022.

Rødt nivå betyr at de fleste klassene bytter på å ha fysisk tilstedeværelse og digital undervisning.

Det har vært en økende tendens til skabb tilfeller i ungdomsbefolkningen i Stavanger den siste tiden, og skolehelsetjenesten har derfor sendt ut informasjon om denne hudsykdommen som for mange er ukjent.

Var du ny Vg1-elev i år? Da er siste sjanse for å kjøpe datamaskin (PC/Mac) på PC-ordningen 30. november.

Til toppen