Aktuelt

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) i et fag. Skolen starter torsdag 16. juni og avslutter med eksamen onsdag 29. juni.

Vi skal ta i bruk et nytt skolebygg og har ledig deltidsstilling som kantineleder, samt to ledige deltidsstillinger innen renhold. Stillingsprosent for stillingene er 70%. Tiltredelse er 1. august 2022.

På utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk har vi ledig undervisningsstilling fra 01.08.2022. 

Bygg og anleggsteknikk på Jåttå har 160 elever fordelt på ulike trinn og programområder.

Vi har fra 01.08.2022 ledig vikariat i 100 % stilling som programfaglærer på utdanningsprogram restaurant- og matfag.

Jåttå vgs sin klima- og miljørapport for 2021 er nå publisert. Skolen ble miljøfyrtårnsertifisert høsten 2020 og lager årlig en rapport som en del av sertifiseringen.

På utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk har vi 2 ledige undervisningsstillinger fra 01.08.2022. 

Bygg og anleggsteknikk på Jåttå har 160 elever fordelt på ulike trinn og programområder.

Vi har fra 01.08.2022 ledige undervisningsstillinger på restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, samt barne- og ungdomsarbeiderfag. 

Vi har ledig 43 % stilling i tysk. Tiltredelse snarest mulig. 

Jåttå vgs tilbyr både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring. Skolen har 900 elever og 220 ansatte. Høsten 2022 får skolen 5 nye påbyggsklasser. Elevtallet øker da til 1050.

Elevene på Jåttå gjennomførte solidaritetsprosjekt i uke 6. I løpet av denne uken ble det samlet inn 72 375 kr til Redd Barna. 

 

 

For skoleåret 2022-2023 har vi flere ledige undervisningsstillinger innen fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Det er ønskelig at søkerne også har ett eller flere av fagene historie, samfunnsfag eller religion. 

Til toppen