Aktuelt

Elever som ikke har fått dose 2 av koronavaksinen vil få tilbud om å ta denne på skolen 29. og 30. november. Vaksinasjonsteamet kommer da til skolen og setter vaksinen. Informasjon om klokkeslett for de ulike klassene legges ut på elevinfo senere.

Unntaket fra fraværsreglene oppheves 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. Elever kan ha opp til 10% udokumentert fravær i fag uten å miste termin-/standpunktkarakter. I et skoleår utgjør 10% 19 hele skoledager – det er derfor ikke alltid nødvendig å oppsøke lege for å få dokumentasjon.

Førstkommende onsdag blir det vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse for alle Vg2-elever. Vaksineringen skjer i klasserommet på oppsatte tidspunkt.

Det vil bli vaksinering av 16- og 17-åringer på Jåttå vgs mandag 6.9 til onsdag 8.9. Klassene møter ved IKT-kontoret til oppsatt tidspunkt - se oppslag på elevinfo (teams). Vaksinetilbudet er for alle som er født i 2004 og 2005. De under 16 må ha samtykke fra begge foresatte før de kan få vaksinen.

Nytt skoleår er i gang og vi inviterer til informasjonsmøter for foresatte. På grunn av Covid-19 vil det bli ulike oppmøtetidspunkt for avdelingene (se tabell). Kontaktlærer sender ut innkalling med mer detaljer klassevis. Vi ønsker alle foresatte til Vg1- og Vg2-elever velkommen!

Skoleåret 2020/2021 fikk alle videregående skoler i fylket et nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool (VIS). Foresatte får en egen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom hjem og skole.

PC-ordningen for neste skoleår starter opp igjen 16. juni. Dette tilbudet gjelder deg som skal begynne på Vg1. 

Til høsten blir bridge en del av toppidretts-faget på Jåttå. Tilbudet er unikt i Norden, og elever fra hele landet kan delta. Det er faglærer Vetle Faag som blir ansvarlig for undervisningen. 

Unio og LO kommune har tatt ut til sammen 505 medlemmer i streik fra torsdag 27. mai hvis det ikke blir enighet mellom partene. Dersom det blir streik vil det få konsekvenser for skolehverdagen på Jåttå. Alle elever skal møte på skolen som normalt torsdag. Det vil da bli gitt mer informasjon fra avdelingsleder.

Sommerskolen er et tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) til eksamen eller i standpunkt. Dette er en mulighet for deg som er elev i videregående skole, er tidligere elev eller lærling.

Til toppen