Jåttå videregående skole

Innsamlingsaksjon 11. mai
Innsamlingsaksjon 11. mai

Onsdag 11. mai er det jobbedag og ikke ordinær skoledag.